Dây chuyền nữ Qúy Dương, vòng cổ bạc thiên nga trắng

9.990.000